วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีสงขลา ปรับปรุงสายพันธุ์กระบือ(ชุ่มน้ำ)โดยนำเทคโนโลยีการฝังฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อผสมเทียมให้แก่กระบือในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ตรวจพื้นที่จำหน่ายซากสุกร ซากไก่ ตรวจใบอนุญาตค้าซากสัตว์ ตรวจซากที่นำมาจำหน่าย และความสะอาดบริเวณที่จำหน่าย ในตลาดเย็นรับแพรก อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำแนะนำการหลักเกณฑ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอสด ให้ผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการเลี้ยงแพะ และเจาะเลือดแพะของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคบลูเซลล่าในแพะ พร้อมทั้งได้มอบเวชภัณฑ์ ยาสัตวื เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้รักษาสัตว์ต่อไป

 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอ และด่านกักกันสัตว์สงขลา บูรณาการตรวจร้านขายอาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ปุ๋ย ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีสงขลา ฝังฮอร์โมนและทำการผสมเทียมกระบือปลัก(ชุ่มน้ำ)โดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียม เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์กระบือปลัก(ชุ่มน้ำ)ในพื้นที่แทนการใช้พ่อพันธุ์