วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ให้บริการผสมเทียมแพะของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์