วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด รับบริจาคเงินสมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก