วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุม หารือการสร้างศูนย์อพยพควายน้ำอำเภอระโนด ร่วมกับตัวแทนนายอำเภอระโนด นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านขาว นายช่างอบต.บ้านขาว ผู้ใหญ่บ้าน และปศุสัตว์อำเภอระโนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา