วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการเก็บฟางแห้งเข้าคลังเสบียงสัตว์ เพื่อสำรองอาหารสัตว์เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัย ของคลังเสบียงสัตว์ ม.3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด โดยนำเข้าเก็บในคลังเสบียงแล้วประมาณ 1,000 ฟ่อน และจะดำเนินการเก็บต่อไปจนเต็มคลังเสบียง