วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์สัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  ให้บริการผสมเทียมกระบือ หลังจากการถอดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด ของเกษตรกร หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านขาว  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  1 ราย กระบือ 1 ตัว

 


1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฟาร์มแพะ ทั้งในคอกเลี้ยงและบริเวณรอบๆฟาร์ม ของเกษตรกรเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในปี 2563 และเตรียมแผนปฎิบัติงานในปี 2564 สอบถามปัญหาในการปฎิบัติงาน  สุนัขจรจัด สุนัขไม่มีเจ้าของสถานการณ์โรคทั้งในคน และสัตว์ในปัจจุบัน มีนายชาตรี ณ.ถลาง นายอำเภอระโนด เป็นประธาน ณห้องประชุมจรูญโลกกะลิน ที่ว่าการอำเภอระโนด   

 


                                                                                                                                  

วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด  เจาะเลือดแพะของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันและ  รับรองฟาร์มปลอดโรคบูลเซลล่า จำนวน  6   ฟาร์ม แพะ 131 ตัว

 วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอระโนด  ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ และเจ้าหน้าที่  ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ดูสภาพความเป็นอยู่ของโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  พร้อมมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ ในพื้นที่หมู่ที่ 3-4 ตำบลบ้านขาว เกษตร 10 ราย โค-กระบือ ประมาณ  380  ตัว