วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบืออำเภอระโนด  ร่วมตรวจจุดดำเนินการโครงการศูนย์อพยพควายน้ำทะเลน้อย ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา