วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามแจ้งผู้ประกอบการค้าซากสัตว์ในพื้นที่อำเภอระโนด ให้ดำเนินการขออนุญาตและขอต่อใบอนุญาตค้าซากสัตว์ ประจำปี 2563 ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ