วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รายใหม่ และปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายเก่า ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูล ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยทางธรรมชาติ