วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมสงขลาฉีดวัคซินป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยล่วงหน้าให้แก่โค-กระบือใน พื้นที่ตำบลบ้านขาว ตำบลตะเครียะ ตำบลระโนด เพื่อสร้างความคุ้มโรคก่อนจะถึงช่วงน้ำท่วมในหน้ามรสุมที่กำลังจะมาถึง