วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ฉีดวัคซินป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ในพื้นที่เสี่ยง ตำบลวัดสน ตำบลพังยาง ตำบลท่าบอน และตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา