วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการขออนุญาตขายอาหารสัตว์ การต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ แก่ร้านค้าที่ประกอบการขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ และกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ขอรับใบอนุญาต