วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับเทศบาลตำบลระโนด ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข-แมว ในพื้นที่เทศบาลตำบลระโนด โดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง 8 ชุมชน จำนวนสุนัขและแมวที่มารับบริการ ประมาณ 290 ตัว

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดออก ให้บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย"

 

 

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด  และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมให้บริการผสมเทียมโคแบบเจาะผสม และแบบปกติ ให้แก่เกษตรกรตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมดำเนินการเจาะเลือดแพะในพื้นที่เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อในแพะ เป้าหมาย จำนวน 20% ของจำนวนแพะทั้งหมดในพื้นที่

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต9 อบรมเกษตรกร “หลักสูตรการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด ชั้น 2 เกษตรกรเจ้าของฟาร์มเป็ดไข่ในพื้นที่อำเภอระโนดเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 ฟาร์ม