วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ประมงอำเภอระโนด ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และกรมวิชาการเกษตรบูรณาการออกดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอระโนดและอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวม 7 ร้าน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบฟางแห้งให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ -ม.1,2,3,4,6 ต.ระโนด  579  ฟ่อน -ม.1,6 ต.บ้านขาว(กระบือ) หญ้าแห้ง 290 ฟ่อน -ม.1-5 ต.บ่อตรุ  501 ฟ่อน  -ม.4,5,8,9 ต.บ้านใหม่  647 ฟ่อน  -ม.1-4 ต.วัดสน 721 ฟ่อน  - ม.1-7 ต.ระวะ  508 ฟ่อน  -ม.1-6 ต.ปากแตระ 430 ฟ่อน  -ม.1-10 ต.ท่าบอน 560 ฟ่อน  -ม.1-4 ต.เชิงแส ม.3,4ต.กระแสสินธุ์ 781 ฟ่อน  เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนพื้นอาหารสัตว์ในช่วงประสบอุทกภัยที่ผ่านมา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบฟางแห้งให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนอาหารในช่วงภาวะอุทกภัยที่ผ่านมา ดังนี้ -ม.2,3,4,5ต.บ้านขาว(กระบือ)  712  ฟ่อน  -ม.1,6 ต.บ้านขาว(กระบือ) 350 ฟ่อน  -ม.3,4 ต.กระแสสินธุ์ 410 ฟ่อน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบหญ้าแห้งให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ม.1,2,3  ต.บ้านใหม่   ม.6 ต.ระโนด จำนวน 508 ฟ่อน -ม.3,4,5 ต.แดนสงวน   ม.7 ต.ท่าบอน  694 ฟ่อน เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในช่วงประสบอุทกภัยที่ผ่านมา

 

วันที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด รับมอบฟางแห้งให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนอาหารในช่วงภาวะอุทกภัยที่ผ่านมา ดังนี้  -ม.1,6 ต.บ้านขาว  120ฟ่อน(กระบือ)  -ม.2 ต.บ้านขาว 120 ฟ่อน(กระบือ)  -ม.3 ต.บ้านขาว 240 ฟ่อน(กระบือ)  -ม.4 ต.บ้านขาว 120 ฟ่อน(กระบือ) -ม.1-4 ต.พังยางและ ม.7 ต.ระโนด  755  ฟ่อน  -ม.6,7,8,9 ต.บ้านใหม่และ ม.8 ต.ท่าบอน 763 ฟ่อน