วันที่ 2 ธันวาคม 2560 นายสวัสด์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนดตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย สภาพความเป็นอยู่ของโค ตำบลพังยาง เกษตรกรได้อพยพสัตว์เลี้ยง มาไว้จุดอพยพสัตว์ ได้แก่ ม.1 ณ บ้านกำนัน   ม.2 ณ ขอบสระพังค่ายและบนถนน  ม.3 ณ ศาลาเมรุวัดหน้าเมืองและบนถนน  ม. 4 ณ วัดหัวถินและบนถนนบ้านโพธิ์-มหาการ

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด  ตรวจสอบกระบือตาย เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนดตรวจติดตามระดับน้ำในพื้นที่และสภาพความเป็นอยู่ของกระบือ ในพื้นที่ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา หลังจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด  เยี่ยมเยียน ติดตาม ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของโค-กระบือ ที่อพยพขึ้นที่สูง เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ และได้มอบแร่ธาตุให้แก่เจ้าของโคกระบือ

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบหมายให้ นายอาคม กาเลี่ยง เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าตรวจดูแลสุขภาพโคชน ที่นำเข้าแข่งขันชนโค ณ สนามชนโคอำเภอระโนด เพื่อควบคุม ป้องกัน การเกิดโรคระบาด