วันที่ 30 มกราคม 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมหารือแนวทางวางแผนการดำเนินการจัดสรร และมอบฟางแห้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปช่วยเหลือกระบือริมทะเลสาบสงขลาที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ เขตติดต่อกับอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง