วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด รับมอบฟางแห้ง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อฟางแห้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  โดยได้นำไปมอบให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ม.6,7,8 ต.บ้านใหม่ ม.7 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 600 ฟ่อน และมอบให้แก่กลุ่มเลี้ยงโคธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และกลุ่มเลี้ยงแพะลุ่มน้ำปากพนัง ต.คลองแดน จำนวน 137 ฟ่อน พร้อมกันนี้ได้ให้บริการรักษาและดูและสุขภาพสัตว์ พื้นที่ ต.วัดสน ต.พังยาง ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา