วันที่ 21 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบฟางแห้งให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ม.1-6 ต.บ้านขาว จำนวน 600 ฟ่อน และ ม.4 ต.ระโนด จำนวน 13 ฟ่อน เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนอาหารในช่วงภาวะอุทกภัยที่ผ่านมา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อฟางแห้งจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา