วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบหญ้าแห้งให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ม.1,2,3  ต.บ้านใหม่   ม.6 ต.ระโนด จำนวน 508 ฟ่อน -ม.3,4,5 ต.แดนสงวน   ม.7 ต.ท่าบอน  694 ฟ่อน เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในช่วงประสบอุทกภัยที่ผ่านมา