วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ลงพื้นที่ให้บริการดำเนินการเจาะเลือดโคของเกษตรกรอำเภอระโนด เพื่อทดสอบโรคแท้งติดต่อ

 

วันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ดำเนินการฝังฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัดในกระบือ เพื่อดำเนินการผสมเทียมกระบือในขั้นตอนต่อไป

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ร่วมออกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการชวนกันไปวัดวันพระคืนความสุขให้ประชาชน ณ วัดบางหรอด หมู่ที่ 3 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ถึงสิทธิประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเกตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ สุนัข-แมว ที่ไม่มีเจ้าของที่อาศัยในวัด โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ปฏิบัติการภายใต้นโยบายของกรมปศุสัตว์ 

 

วันที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ดำเนินการเจาะเลือดโคเพื่อตรวจโรคบลูเซลโลซีส(แท้งติดต่อ)ในโค พื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ฟาร์ม โคประมาณ 70 ตัว