วันที่ 9 มกราคม 2561 นายสมหวัง  ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริการเจาะเลือดแพะ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน หมู่ที่ 7 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อปรับระบบเป็นฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลซีส จำนวน 123 ตัว ได้มอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อนเพื่อเสริมและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำท่วม

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่โดยนายมนูญ กองวงค์จันทร์  ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม รักษาราชการการแทนปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายระนอง มุสิกชาติ อาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่กำหนดจุดพิกัด(จีพีเอส) จุดที่เคยเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 7 จุดในรอบปี 2560 ของอำเภอหาดใหญ่ ที่ผ่านมาและสำรวจสุนัขไม่มีเจ้าของในจุดดังกล่าวเพื่อหามาตรการดำเนินการควบคุมต่อไป

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่ ม.4  ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร 

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 7  ต.คูเต่า 1 ราย และ ต.คลองแห 1 ราย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมดำเนินการตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ ม.4. ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง