วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหวัง  ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ GFM(ไก่พื้นเมือง) ปี2561 จำนวน 10 ราย ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา