วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหวัง  ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร กิจกรรมด้านปศุสัตว์(หมูหลุม) ณ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งตำเสา ต่อจากนั้นได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาออกปฎิบัติงานจับสุนัข เพื่อกักดูอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา