วันที่ 23-24 มกราคม 2561 นายสมหวัง  ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา ปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ในจุดที่เคยพบสัตว์ปีกป่วยตาย สนามซ้อมไก่ชน สนามชนไก่ โรงฆ่าสัตว์ปีก ฯลฯ ของตำบลต่างๆ จำนวน 23 ราย