วันที่ 15 มกราคม 2561 นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมอาสาปศุสัตว์ สำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานและสำรวจค้นหาโรคเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น พร้อมนี้ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งแนวทางแก้ไข กรณีร้องเรียนสุนัขจรจัดใน อบต.ฉลุง และ ทต.น้ำน้อย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผลปรากฎผู้ร้องเรียนทราบแนวทางการแก้ไขของทางการและข้อจำกัดบางอย่างเป็นอย่างดี