วันที่ 9 มกราคม 2561 นายสมหวัง  ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริการเจาะเลือดแพะ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน หมู่ที่ 7 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อปรับระบบเป็นฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลซีส จำนวน 123 ตัว ได้มอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อนเพื่อเสริมและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำท่วม