วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่โดยนายมนูญ กองวงค์จันทร์  ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม รักษาราชการการแทนปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายระนอง มุสิกชาติ อาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่กำหนดจุดพิกัด(จีพีเอส) จุดที่เคยเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 7 จุดในรอบปี 2560 ของอำเภอหาดใหญ่ ที่ผ่านมาและสำรวจสุนัขไม่มีเจ้าของในจุดดังกล่าวเพื่อหามาตรการดำเนินการควบคุมต่อไป