วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 7  ต.คูเต่า 1 ราย และ ต.คลองแห 1 ราย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมดำเนินการตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป