วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ ม.4. ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง