วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ ออกเยี่ยมเยียนติดตามให้กำลังใจเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3,4,5 ต.ทุ่งตำเสา  หมูที่ 1,2,3 ต.ฉลุง  ชุมชนในเทศบาลตำบลพะตง  หมู่ที่ 8,9,10 ต.บ้านไร่  หลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรทุกตัวปกติดี