วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายเป็ดไข่เข้ามาในพื้นที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 2,000 ตัว  เป็ดไข่ทุกตัวแข็งแรง สมบูณ์ดี