วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ร่วมกับด่านกันสัตว์สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อทำลายเชื้อโรคและป้องกันโรคในสัตว์ปีกของเกษตรกร พื้นที่ ม.2 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา