วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค 789 ร่วมใจตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะติดตามความเคลื่อนไหวในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มให้เป็นไปตามเป้าหมาย