×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosgk/domains/pvlo-sgk.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/pappvlo_sgk/2561/no/1-11-61rtk
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/pappvlo_sgk/2561/no/1-11-61rtk

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียมและผสมเทียมให้แม่โคของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน อำเภอรัตภูมิ ณ ที่ทำการกลุ่ม ม. 13 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีสมาชิกกลุ่มร่วมประชุม 47 ราย พร้อมขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปรังปรุงข้อมูลรายครัวเรือน และเตรียมความพร้อมการประกวดในวันที่ 18 ก.พ.62 ต่อไป

 

 

วันที่ 3  ธันวาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาและคณะครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านนาสีทอง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีนักเรียนและครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 14 คน

 

 

วันที่ 14  พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มโคเนื้อโคขุน อำเภอรัตภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมประกวดกลุ่มโคดีเด่น ในระดับชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีผู้ร่วมเข้าประชุมทั้งหมด 18 ท่าน