วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาด้านปศุสัตว์ ปี 2563 เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการระดับกรม พิจารณาคัดเลือกในระดับชาติ ณ ฟาร์มไก่ไข่พรรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา