วันที่ 30 เมษายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนพัดแรงจนทำให้โรงเรือนเลี้ยงโคได้รับความเสียหาย 1 ราย ในพื้นที่ ม. 5 ตำบลกำแพงเพชร เบื้องต้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำลังดำเนินการตามขั้นตอนให้ความช่วยเหลือ