วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา สำนักงานประมงอำเภอรัตภูมิ ด่านตรวจสัตว์ทางน้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ บูรณาการตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จำนวน 5 ร้าน ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด