วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจติดตามระดับน้ำในพื้นที่และสภาพความเป็นอยู่ของโค สัตว์ปีก  อำเภอรัตภูมิ พร้อมมอบเวชภัณฑ์เพื่อให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 16 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้นำหญ้าแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต.ควนู ที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ ได้แก่ ม.4 จำนวน   50 ฟ่อน ม.5  จำนวน  50 ฟ่อน และ ม.9 จำนวน  100 ฟ่อน โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าแห้ง และการขนหญ้าจากการบูรณาการหน่วยงานกรมปศุสัตว์

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุกทภัย พร้อมตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ โดยวางแผนจัดหาหญ้าแห้งให้กับสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีความต้องการในพื้นทีเร่งด่วน

วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น นายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ รับมอบหญ้าแห้ง จำนวน 250 ฟ่อน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 , 9 ตำบลควนรู. หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 175 ราย โค 520  ตัว