วันที่ 16 มิถุนายน 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย  ติดตามลูกโคเกิด  เพศเมีย ของเกษตรกร  ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตรวจสุขภาพของแม่โคหลังคลอด และลูกโคที่เกิดใหม่ ฉีดยาบำรุงแก่แม่โค และแนะนำการเป็นสัดเพื่อการผสมเทียมในครั้งต่อไป

 


วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย เก็บตัวอย่าง (เลือดแกะ) เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อหรือโรคบรูเซลโลซิส ของเกษตรกร ม.1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  จำนวนแกะ 22 ตัว พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การรักษาสัตว์เบื้องต้น  

 


วันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นำแนวทางการแปรรูปของผลิตภัณฑ์โครงการทฤษฎีใหม่ เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์ คือแกงแพะสามรส กินกับข้าวเหนียวเหลือง ของ Sabayo_i  สามารถนำเนื้อแพะมาแปรรูปได้หลายเมนู เป็นวัตถุดิบที่หากินได้ไม่บ่อย รสชาติไม่เหมือนใคร การปรุงอาหารที่ดัดแปลงจากชุมชนสู่เมืองหลวงในอนาคต

 


วันที่ 1 เมษายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่โรงเรือนสัตว์ปีกของโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงหน้าร้อน มีการเลี้ยงไก่ไข่  320 ตัว ไข่ละวัน 276 ฟอง เป็ดเทศ  63 ตัว พร้อมให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์และการทำความสะอาดโรงเรือนให้เป็นประจำ

 


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่เพื่อจับพิกัดฟาร์มสุกร และการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกร จำนวน 7 ฟาร์ม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ หมั่นทำความสะอาดโรงเรือนประจำ เพื่อป้องกันโรคติดต่อในสัตว์