วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมแม่โคของเกษตรกร ณ บ้านไร่-นา ม.3 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และติดตามลูกโคเกิดใหม่จากการผสมเทียมในแม่โคสาวของเกษตรกร ณ บ้านโคก-ทุ่งไพร ม.1 ต. เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  ซึ่งเป็นโคเพศผู้  พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ออกติดตามลูกโคทีเกิดจากการผสมเทียมในแม่โคของเกษตรกร ณ บ้านล่องถ้ำ ม.2 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งเป็นแม่พันธุ์พื้นเมือง ลูกเกิดเป็นโคเพศผู้ และติดตามลูกโคของเกษตรกร ณ บ้านนาจะแหน ม.5 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งแม่พันธุ์ลูกผสม ลูกเกิดเป็นโคเพศเมีย พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์

 

วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พ่นยาฆ๋าเชื้อโรงเรือนสัตว์ปีก (ไก่ไข่) ของโรงเรียนสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย ก่อนนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยง จำนวน 300 ตัว เพื่อเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน นำมาเป็นอาหาร หรือจำหน่ายไข่ไก่เพิ่มรายได้ให้เด็กๆ

 


วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกรตำบลทุ่งพอ และตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์หลังการผสมเทียมแก่เกษตรกร จำนวน 2 ราย

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  นายชลิตร์  สระชิต ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน หมู่ที่ 2 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการไก่ไข่อารมณ์ดีต้านภัยโควิด ของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน ความมั่นคงด้านอาหาร การบริโภคหรือให้สมาชิกได้มีรายได้จากการขายไข่ไก่ในฟาร์ม เป็นอาชีพเสริมจากงานหลัก แนะนำการดูแลความสะอาดของโรงเรือน ดูแลสุขภาพของสัตว์ปีก การทำวัคซีน ให้เฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก