วันที่ 24 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

 

วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)  ม.4 ต.เขาแดง ฟาร์มโคเนื้อ ,ม.6 ต.สะบ้าย้อย ฟาร์มแพะเนื้อ ,ม.1 ต.สะบ้าย้อย ฟาร์มไก่พื้นเมือง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

 

วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย เจาะเลือดกระบือทดสอบโรคบลูเซลโลซีสและทูโบเซลโลซีส เกษตรกร 2ราย กระบือ 10 ตัว ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

 

วันที่ 14 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ติดตามลูกโคเกิดจากการผสมเทียมแม่โคของเกษตรกร บ้านเกาะยาง ม.7 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  พร้อมให้บริการผสมเทียมแม่โคตัวดังกล่าวด้วย

 

 

วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ทดสอบโรคบรูเซลโลสิลและโรคทูเบอร์คูโลสิสในกระบือ ตามเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ 4,9 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ตัว