วันที่ 19  กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับประมงอำเภอสะบ้าย้อย ด่านกักกันสัตว์สงขลา ปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในอำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 3 ร้าน ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ผลปรากฏ ร้านขายอาหารสัตว์ทั้ง 3 ร้าน ได้ปฏิบัติตาม พรบ. ที่กำหนด

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ฟาร์มสุกร ของนายเนต อ่อนสมเพ็ชร ม.3 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา