วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมแม่โคของเกษตรกร ณ บ้านไร่-นา ม.3 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และติดตามลูกโคเกิดใหม่จากการผสมเทียมในแม่โคสาวของเกษตรกร ณ บ้านโคก-ทุ่งไพร ม.1 ต. เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  ซึ่งเป็นโคเพศผู้  พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์