วันที่10 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมในแม่โคของเกษตรกร บ้านสะนี ม.2 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์หลังการผสมเทียมแก่เกษตรกร