วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมแม่โคของเกษตรกรโดยใช้น้ำเชื้อของกรมปศุสัตว์ ณ  ม.7 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมได้ฉีดยาบำรุงสุขภาพลูโค ซึ่งลูกโคสุขภาพแข็งแรงดี