วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย เก็บตัวอย่าง (เลือดแกะ) เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อหรือโรคบรูเซลโลซิส ของเกษตรกร ม.1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  จำนวนแกะ 22 ตัว พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การรักษาสัตว์เบื้องต้น