วันที่ 16 มิถุนายน 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย  ติดตามลูกโคเกิด  เพศเมีย ของเกษตรกร  ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตรวจสุขภาพของแม่โคหลังคลอด และลูกโคที่เกิดใหม่ ฉีดยาบำรุงแก่แม่โค และแนะนำการเป็นสัดเพื่อการผสมเทียมในครั้งต่อไป