วันที่ 1 เมษายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่โรงเรือนสัตว์ปีกของโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงหน้าร้อน มีการเลี้ยงไก่ไข่  320 ตัว ไข่ละวัน 276 ฟอง เป็ดเทศ  63 ตัว พร้อมให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์และการทำความสะอาดโรงเรือนให้เป็นประจำ