วันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นำแนวทางการแปรรูปของผลิตภัณฑ์โครงการทฤษฎีใหม่ เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์ คือแกงแพะสามรส กินกับข้าวเหนียวเหลือง ของ Sabayo_i  สามารถนำเนื้อแพะมาแปรรูปได้หลายเมนู เป็นวัตถุดิบที่หากินได้ไม่บ่อย รสชาติไม่เหมือนใคร การปรุงอาหารที่ดัดแปลงจากชุมชนสู่เมืองหลวงในอนาคต