วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่เพื่อจับพิกัดฟาร์มสุกร และการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกร จำนวน 7 ฟาร์ม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ หมั่นทำความสะอาดโรงเรือนประจำ เพื่อป้องกันโรคติดต่อในสัตว์